logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Fundacja Moniki Pyrek, z siedzibą: w Szczecinie 71-245, ul. Szafera 3/5/7, adres poczty elektronicznej bidg2zevuro@fundacjamonikipyrek.pl, [dalej: Fundacja]

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych?

Do wypełnienia naszych celów statutowych. Naszym głównym celem jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do uprawiania sportu.  Dlatego organizujemy różnorodne projekty, zachęcające dzieci i młodzieży do aktywnej sportowej zabawy, często z wykorzystaniem nowych technologii, prowadzimy warsztaty i szkolenia. Aby umożliwić Ci udział w tych wydarzeniach i ich sprawny przebieg potrzebujemy Twoich danych.

Ponadto możemy Cię poprosić o zgodę na wykorzystanie i upublicznienie Twojego wizerunku jeśli podczas imprezy robimy zdjęcia lub kręcimy filmy, które wykorzystujemy do udokumentowania wydarzenia. Możesz nie wyrazić na to zgody, a jeśli jej udzieliłeś, możesz cofnąć ją w każdym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na czynności, które wykonaliśmy przed cofnięciem Twojej zgody.

Jeżeli nawiązałeś z nami kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail to oznacza, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie podanych tam danych w celu skontaktowania się z nami.

Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesłania Ci informacji o nowych projektach i imprezach organizowanych przez Fundację.

Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji wydarzenia lub będących współorganizatorami projektów Fundacji np. upoważnionym współpracownikom i wolontariuszom, firmom świadczącym usługi wsparcia IT i rejestracji obrazu i dźwięku.

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie wizerunku i zamieścimy zdjęcia i filmy z wydarzenia na naszym fanpage’u Twoje dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego za pośrednictwem portalu Facebook, który jednak zapewnia odpowiedni sposób zabezpieczenia Twoich danych.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu i oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Fundację, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zdjęcia i filmy przechowywane będą przez okres, na jaki wyrażono zgodę lub do czasu jej cofnięcia.

Jakie masz prawa wynikające z RODO?

W każdym czasie możesz:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania swoich danych,
c) żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest konieczne. Jeżeli nie zechcesz podać nam swoich danych nie będziemy mogli zapewnić Ci uczestnictwa w naszych projektach. Nie dotyczy to imprez otwartych, które dostępne są dla wszystkich chętnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach komputerowych, jednak nie będziemy na ich podstawie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: bq6iuro@fundacjamonikipyrek.pl lub w siedzibie Fundacji.